Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 39962
Aktualizacja: 19-11-2020
Strona Główna

Pionki, 25.10.2020r.

 

OGŁOSZENIE!!

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach

w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID 19

od 26 października do odwołania zostaje zamknięty dla interesantów

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze zachowanie szczególnych środków ostrożności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Pionki o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistego załatwiania spraw w siedzibie tutejszego GOSP.

1. Interesanci będą przyjmowani wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie.

2. Wyznacza się w głównym wejściu do budynku ośrodka stanowisko przyjmowania interesantów, wyposażone w środek dezynfekujący do odkażania dłoni przed i po wizycie w ośrodku.

3. Miejsce przyjmowania interesantów jest jedynym miejscem załatwiania spraw, co oznacza, że dokumenty nie będą przyjmowane, ani przeglądane przez pracowników bezpośrednio na prośbę i w obecności interesanta.

4. Pracownicy socjalni ograniczają pracę w środowisku do minimum i w skrajnych przypadkach interwencyjnych.

5. Pracownicy działu administracyjno – biurowego, ograniczają kontakt z interesantem do niezbędnego minimum w sprawach niecierpiących zwłoki.

6. Korespondencje, pisma i inne dokumenty należy składać przy stanowisku obsługi klienta w skrzynce podawczej.

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy, wsparcia i informacji mogą kontaktować się
z
GOSP Pionki pod numerem telefonu 48 384 82 52, 48 612 40 50 lub mailowo

APELUJEMY O ODPOWIEDZIALNE POSTĘPOWANIE I STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

Kierownik GOPS w Pionkach

Karolina Chudzik

 


 

 

WAŻNY KOMUNIKAT !

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem Nr 5.2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach z dnia 15.07.2020 r. w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Kierownik GOPS w Pionkach

Karolina Chudzik

 

 


 

 

INFORMACJA!

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, że od dnia 01.06.2020r. do odwołania ulegają zmianie godziny konsultacji psychologicznej.

Psycholog pełni dużur pod nr. telefonu 721 808 230 w każdy piatek od godz. 9:00 do 13:00.

 

                                                                                                                                      Kierownik GOPS w Pionkach 

                                                                                                                                                Karolina Chudzik

 

 


 

 

WAŻNY KOMUNIKAT!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach

w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się

koronawirusa COVID 19

informuje o dodatkowo podjętych działaniach pomocowych

dla społeczności lokalnej

 

1.Pracownicy socjalni pełnią do odwołania telefoniczne dyżury po godzinach pracy Ośrodka tj. od godz. 15:30 do godz. 19:00 pod numerem telefonu:

- 721 808 250

- 721 808 240

Pracownicy socjalni realizują zadania związane z udzielaniem niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza osobom starszym, samotnym,  niepełnosprawnym oraz przebywającym w kwarantannie.

2. Od dnia 27.03.2020r. w każdy piątek w godz. 9:00 do 15:00 zostaje udostępniona pomoc psychologiczna zwłaszcza dla osób i rodzin przebywających w kwarantannie, pod numerem telefonu:

- 721 808 230

Dodatkowo GOPS w Pionkach informuje że, osoby powracające z zagranicy lub mające kontakt z osobą zakażoną powinny niezwłocznie skontaktować się wyłącznie telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Radomiu

- telefon: (48) 386-41-27 lub (48) 386-41-80 w godzinach 7:30 -15:00 oraz

-690-122-050 lub 508 526 676 całodobowy telefon alarmowy czynny także w dni ustawowo wolne od pracy

Całodobowa infolinia Narodowy Fundusz Zdrowia o koronowisusie- 800-190-590

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusaaktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/zdrowie

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

 

MIESZKAŃCY GMINY PIONKI!!!


Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce spowodowaną koronawirusem oraz wytycznymi dotyczącymi organizacji pomocy, informujemy że OSOBY OBJĘTE KWARANTANNĄ,
a w szczególności starsze, samotne, niepełnosprawne, które własnym staraniem, czy przy pomocy rodziny nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, otrzymają wsparcie w tej formie. Osoby, o których mowa, będą weryfikowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach.
W tym celu podejmowane będą kontakty telefoniczne, co pozwoli określić, czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej. Żywność będzie dostarczana przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojska Obrony Terytorialnej i Policji.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. poniżej zamieszczamy Instrukcję pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną.

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH  KWARANTANNĄ

1. Sanepid – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej
3. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową
– Federacja Polskich Baków Żywności
– Polski Komitet Pomocy Społecznej
– Polski Czerwony Krzyż
– Caritas
– Stowarzyszenie Odra- Niemen
4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty
5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS
6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywość i w jakie miejsce należy ją dostarczyć. Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający. Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt

 


 

INFORMACJA!!!

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach

w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID 19

zostaje zamknięty dla interesantów od 16 marca do odwołania.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze zachowanie szczególnych środków ostrożności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Pionki o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistego załatwiania spraw w siedzibie tutejszego GOPS.

Ponadto informujemy, że godziny pracy GOPS PIONKI nie uległy zmianie.

Pracownicy socjalni będą pełnić dyżury telefoniczne:

- 48 384 82 52

- 48 612 40 50

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy, wsparcia i informacji mogą kontaktować się
z GOPS Pionki pod numerem telefonu 48 384 82 52, 48 612 40 50 lub mailowo

Przypominamy, że wnioski na świadczenia: wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne
i fundusz alimentacyjny można składać drogą elektroniczną, druki do pobrania na stronie internetowej GOPS PIONKI.

Wypłaty wszystkich świadczeń realizowane są na bieżąco.

APELUJEMY O ODPOWIEDZIALNE POSTĘPOWANIE I STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Osoby pobierające świadczenia w tut. Ośrodku wzywamy do dostarczenia numeru rachunku bankowego na który to rachunek będą przekazywane świadczenia lub złożenia oświadczenia o przekazywaniu świadczeń przekazem pocztowym. Potwierdzenie założenia konta bankowego prosimy przesyłać pocztą lub na adres email:

 

Osoby chcące skorzystać z pomocy tutejszego Ośrodka mogą zgłaszać się telefonicznie do tutejszego Ośrodka. Wywiad środowiskowy z podopiecznym będzie przeprowadzony telefonicznie. Oświadczenia potrzebne do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, świadczące o sytuacji rodzinnej i majątkowej podopiecznego należy pobrać z tutejszej strony internetowej, zakładka Zakres działania GOPS, następnie Pomoc społeczna. Wymagane oświadczenia z podanym numerem konta bankowego, na które zostanie przekazana pomoc finansowa należy przesłać zeskanowane na adres lub dostarczyć osobiście do Ośrodka. 

 

Klienci zmuszeni do złożenia oświadczeń osobiście proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty z pracownikiem w tut. Ośrodku.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społęcznej w Pionkach

Karolina Chudzik

 

 


 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Pionki ul. Zwycięstwa 6

26-670 Pionki

woj. Mazowieckie

powiat:Radomski

NIP:796-25-05-184

  e-mail:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach przyjmuje interesantów od poniedziałku do piatku w godz  7.30-1530

Numery telefonów,

fax:(048) 612-40-50,

(48) 384 82 52

KADRA PRACOWNICZA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W PIONKACH 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach: Karolina Chudzik

Główny Ksiegowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach: Agnieszka Mróz

Inspektor ds. płac, kadr i pomocy społecznej: Katarzyna Glegoła

 

POMOC SPOŁECZNA

Gabriela Piwońska- starszy pracownik socjalny

ZAKRES TERENOWY - Laski, Marcelów, Stoki, Jaśce, Kościuszków, Działki Suskowolskie, Sokoły, Płachty, Huta, Zadobrze, Jaroszki, Brzeziny.

Aneta Jelińska - starszy pracownik socjalny

ZAKRES TERENOWY - Poświętne, Januszno, Krasna dbrowa, Zalesie, Kamyk, Bieliny, Kolonka, Brzezinki, Wincentów, Tadeuszów, Czarna Kolonia, Czarna Wieś, Helenów.

Magdalena Drózd - pracownik socjalny

ZAKRES TERENOWY - Sucha, Sucha Poduchowna, Augustów, Mireń Sałki, Jedlnia, Jedlnia Kolonia, Karpówka, Adolfin, Żdżary, Suskowola.

Donata Szlachcic - starszy pracownik socjalny - usługi opiekuńcze na terenie Gminy Pionki.

Pracownicy spocjalni przyjmują interesantów w godzinach pracy Ośrodka

tj od 7:30 do 15:30. pokój nr 1

W godzinach od 12:00 do 15:30 pracownicy wykonują prace w terenie, jednakże przynajmniej jeden pracownik socjalny dla potrzeb mieszkańców Gminy Pionki pełni dyżur w Ośrodku.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTAYJNY

Izabela Karaś - inspektor

Artur Drab - inspektor

pokój nr: 4

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Agnieszka Dziewit - podinspektor

Karolina Brodowska - podinspektor

pokój nr: 3

 

ASYSTENT RODZINY

Joanna Czyżewska-Wach - praca w terenie - asystent rodziny

Asystent rodziny pełni dyżur w Ośrodku w każdą środę miesiąca w godzinach od 10:00 do 12:00.

 

SKŁADNICA AKT I REALIZACJA POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNÓW

Joanna Struzik - podinspektor

pokój nr: 2

ZAKRES DZIAŁANIA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W PIONKACH

* formy pomocy: zasiłki stałe, zasiłki celowe; zasiłki okresowe;

* składki zdrowotne, składki emerytalno-rentowe;

* usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze specjalistyczne;

* dożywianie dzieci w szkołach;

* świadczenia rodzinne;

*świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

*program "Za życiem";

*świadczenie wychowawcze;

*stypendia i zasiłki szkolne;

* Karta Dużej Rodziny;

*współpraca asystenta rodziny z rodzinami niewydolnymi wychowawczo;

* pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przemoc w rodzinie;

* wsparcie psychologiczne dla rodzin przemocowych i z problemem alkoholowym;

* współpraca z organizacjami pozarządowymi.

                            

 

Wytworzył: Administrator
Opublikowal: Administrator
Data publikacji: 25-10-2020
Data modyfikacji: 25-10-2020
Ilość wyświetleń: 12918
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się