Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 24156
Aktualizacja: 20-08-2019
Strona Główna

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Pionki ul. Zwycięstwa 6

26-670 Pionki

woj.Mazowieckie

powiat:Radomski

NIP:796-25-05-184

e-mail:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach przyjmuje interesantów od poniedziałku do piatku w godz  7.30-1530

Numery telefonów, fax:(048) 612-40-50 (48) 384 82 52

Kadra pracownicza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach: Karolina Chudzik

Główny Ksiegowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach: Agnieszka Mróz

Inspektor ds. płac, kadr i pomocy społecznej (zsiłki stałe): Katarzyna Glegoła

Pomoc społeczna:

Gabriela Piwońska- starszy pracownik socjalny

Donata Szlachcic - starszy pracownik socjalny

Aneta Jelińska - starszy pracownik socjalny

Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego:

Izabela Karaś

Artur Drab

Świadczenie wychowawcze:

Agnieszka Dziewit

Karolina Brodowska

Asystent rodziny:

Marta Burzyńska

Składnica akt i realizacja pomocy materialnej dla uczniów

Joanna Struzik

Zakres działania:

* formy pomocy: zasiłki stałe, zasiłki celowe; zasiłki okresowe

* składki zdrowotne, składki emerytalno-rentowe;

* usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze specjalistyczne;

* dożywianie dzieci w szkołach;

* świadczenia rodzinne;

*świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

*program "Za życiem"

*świadczenie wychowawcze;

*stypendia i zasiłki szkolne;

* Karta Dużej Rodziny;

*współpraca asystenta rodziny z rodzinami niewydolnymi wychowawczo;

* pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przemoc w rodzinie.

* wsparcie psychologiczne dla rodzin przemocowych i z problemem alkoholowym

* współpraca z organizacjami pozarządowymi.

                             

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  z siedzibą w Pionkach ul. Zwycięstwa 6

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 i Art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Wytworzył: Administrator
Opublikowal: Administrator
Data publikacji: 13-08-2019
Data modyfikacji: 13-08-2019
Ilość wyświetleń: 8158
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się