Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 26280
Aktualizacja: 24-09-2019
Strona Główna

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Pionki ul. Zwycięstwa 6

26-670 Pionki

woj. Mazowieckie

powiat:Radomski

NIP:796-25-05-184

  e-mail:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach przyjmuje interesantów od poniedziałku do piatku w godz  7.30-1530

Numery telefonów,

fax:(048) 612-40-50,

(48) 384 82 52

KADRA PRACOWNICZA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W PIONKACH 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach: Karolina Chudzik

Główny Ksiegowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach: Agnieszka Mróz

Inspektor ds. płac, kadr i pomocy społecznej: Katarzyna Glegoła

 

POMOC SPOŁECZNA

Gabriela Piwońska- starszy pracownik socjalny

ZAKRES TERENOWY - Laski, Marcelów, Stoki, Jaśce, Kościuszków, Działki Suskowolskie, Sokoły, Płachty, Huta, Zadobrze, Jaroszki, Brzeziny.

Aneta Jelińska - starszy pracownik socjalny

ZAKRES TERENOWY - Poświętne, Januszno, Krasna dbrowa, Zalesie, Kamyk, Bieliny, Kolonka, Brzezinki, Wincentów, Tadeuszów, Czarna Kolonia, Czarna Wieś, Helenów.

Magdalena Drózd - pracownik socjalny

ZAKRES TERENOWY - Sucha, Sucha Poduchowna, Augustów, Mireń Sałki, Jedlnia, Jedlnia Kolonia, Karpówka, Adolfin, Żdżary, Suskowola.

Donata Szlachcic - starszy pracownik socjalny - usługi opiekuńcze na terenie Gminy Pionki.

Pracownicy spocjalni przyjmują interesantów w godzinach pracy Ośrodka

tj od 7:30 do 15:30. pokój nr 1

W godzinach od 12:00 do 15:30 pracownicy wykonują prace w terenie, jednakże przynajmniej jeden pracownik socjalny dla potrzeb mieszkańców Gminy Pionki pełni dyżur w Ośrodku.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTAYJNY

Izabela Karaś - referent

Artur Drab - inspektor

pokój nr: 4

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Agnieszka Dziewit - podinspektor

Karolina Brodowska - podinspektor

pokój nr: 3

 

ASYSTENT RODZINY

Marta Burzyńska - praca w terenie - asystent rodziny

Asystent rodziny pełni dyżur w Ośrodku w każdą środę miesiąca w godzinach od 10:00 do 12:00.

 

SKŁADNICA AKT I REALIZACJA POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNÓW

Joanna Struzik - podinspektor

pokój nr: 2

ZAKRES DZIAŁANIA

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W PIONKACH

* formy pomocy: zasiłki stałe, zasiłki celowe; zasiłki okresowe;

* składki zdrowotne, składki emerytalno-rentowe;

* usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze specjalistyczne;

* dożywianie dzieci w szkołach;

* świadczenia rodzinne;

*świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

*program "Za życiem";

*świadczenie wychowawcze;

*stypendia i zasiłki szkolne;

* Karta Dużej Rodziny;

*współpraca asystenta rodziny z rodzinami niewydolnymi wychowawczo;

* pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przemoc w rodzinie;

* wsparcie psychologiczne dla rodzin przemocowych i z problemem alkoholowym;

* współpraca z organizacjami pozarządowymi.

                             

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  z siedzibą w Pionkach ul. Zwycięstwa 6

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 i Art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Wytworzył: Administrator
Opublikowal: Administrator
Data publikacji: 19-09-2019
Data modyfikacji: 19-09-2019
Ilość wyświetleń: 8861
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się