Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 10572
Aktualizacja: 02-02-2018
Strona Główna

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Pionki ul. Zwycięstwa 6

26-670 Pionki

woj.Mazowieckie

powiat:Radomski

NIP:796-25-05-184

e-mail:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach przyjmuje interesantów od poniedziałku do piatku w godz  7.30-1530

Numery telefonów, fax:(048) 612-40-50 (48) 384 82 52

Kadra pracownicza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach: Ewa Dorociak

Główny Ksiegowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach: Agnieszka Mróz

Inspektor ds. płac, kadr i pomocy społecznej (zsiłki stałe): Katarzyna Glegoła

Pomoc społeczna:

Wiesława Nakoneczna - starszy pracownik socjalny

Gabriela Piwońska- starszy pracownik socjalny

Donata Szlachcic - pracownik socjalny

Karolina Chudzik - pracownik socjalny

Aneta Jelińska -pracownik socjalny

Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego:

Izabela Karaś

Artur Drab

Świadczenie wychowawcze:

Agnieszka Dziewit

Asystent rodziny:

Joanna Czyżewska

Pomoc administracyjna

Joanna Struzik

Karolina Brodowska

Zakres działania:

* formy pomocy: zasiłki stałe, zasiłki celowe; zasiłki okresowe

* składki zdrowotne, składki emerytalno-rentowe;

* usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze specjalistyczne;

* dożywianie dzieci w szkołach;

* świadczenia rodzinne;

*świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

*program "Za życiem"

*świadczenie wychowawcze;

*stypendia i zasiłki szkolne;

* Karta Dużej Rodziny;

*współpraca asystenta rodziny z rodzinami niewydolnymi wychowawczo;

* pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przemoc w rodzinie.

* wsparcie psychologiczne dla rodzin przemocowych i z problemem alkoholowym

* współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

                             

 

 

Wytworzył: Administrator
Opublikowal: Administrator
Data publikacji: 02-02-2018
Data modyfikacji: 02-02-2018
Ilość wyświetleń: 4693
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się