Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 27344
Aktualizacja: 17-01-2020
Sprawozdania finansowwe

 

Publikacja sprawozdania finansowego – bilansu za 2018 r.

 

     Zgodnie z § 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe -bilans jednostki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach na dzień 31 grudnia 2018 r., wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach (publikacja sprawozdania w załączniku)

Wytworzył: Joanna Struzik
Opublikowal: Joanna Struzik
Data publikacji: 09-05-2019
Data modyfikacji: 09-05-2019
Ilość wyświetleń: 94
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się