Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 25755
Aktualizacja: 24-09-2019
Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  z siedzibą w Pionkach ul. Zwycięstwa 6

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 i Art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Wytworzył: Przemysław Inglot
Opublikowal: Przemysław Inglot
Data publikacji: 24-05-2018
Data modyfikacji: 24-05-2018
Ilość wyświetleń: 263
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się